Публичная информация

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Положення про доступ до публічної інформації

Зразок запиту на інформацію

Зразок заяви в КП "Жилкомсервіс"

Правила внутрішнього трудового розпорядку